11/10/2018

11/10/18 TALL D'AIGUA c/ Federica Montseny i zona annexa.

Tall d'aigua imprevist provocat per avería. Es preveu el restabliment del servei a les 14:30h.