S’INICIEN LES OBRES DE REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL

26/04/2019
Urbanisme, Obra Pública i Patrimoni

L’empresa adjudicatària ja ha iniciat les obres de “Reforma de la piscina municipal de Santa Oliva fases I i II”, contracte adjudicat a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU per import total de 188.571,02 € (IVA inclòs).