Tall temporal d'aigua avui dijous 28 de març (Les Pedreres, 3 carrers)

28/03/2019
SERVEIS

Dijous 28 de Març de 12:00 a 15:00 Les Pedreres
Quedara afectat el servei d'aigua dels següents carrers:
- Carrer Sant Alfons
- Carrer Sant Miquel
-Carrer Santa Eulalia
i voltants
El motiu d'aquest tall és la reparació d’una avaria a la xarxa d’abastament