TALL D'AIGUA DILLUNS 09 D'ABRIL DE 9:00H A 16:00H POL. IND. TORREND D'EN LLUCH

05/04/2018

El motiu d'aquest tall són les connexions de xarxa entre polígons.
Queden afectats tots el carrers del sector industrial del Torrent d’en Lluch, i un tram del Carrer Vegueria del Penedès del PI Vegueries.