L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA COMENÇA A RENOVAR LA IL.LUMINACIÓ CONVENCIONAL

06/05/2018

L'Ajuntament de Santa Oliva està duent a terme la Primera Fase de la renovació de Luminària convencional per LEDS que són més eficients i menys contaminants

L’Actual consistori estava molt preocupat per analitzar l’eficiència Energètica i les emissions de CO2 i altres, després d’efectuar els estudis pertinents, durant inicis del 2017, va considerar essencial millorar aquests aspectes.

L’actual despesa en llum ocupa un pes molt important en el Pressupost Municipal, gairebé 200.000€ anuals es destinen a pagar la factura de la Llum. D'altra banda l’impacte mediambiental és una altre de les primeres preocupacions, no només pel Govern sinó per la majoria d’habitants, amb la renovació de lluminàries també es preveu reduir el consum de CO2 a l’atmosfera. D’aquesta manera, Santa Oliva s’actualitza i porta terme una renovació que avui en dia ja reclama bona part de la nostra societat.

Es tracta de la primera fase de renovació de lluminàries, en la quals es canviaran aproximadament 100 lluminàries , la primera zona d’actuació ha estat el Polígon Molí d’ En Serra, on fins ara hi havia les lluminàries menys eficients. També s´han canviat les lluminàries de l’avinguda Verge del Remei, l’entrada al Nucli. 

L’Objectiu és canviar totes lluminàries que hi ha actualment al poble, en els propers anys, en la mesura del possible s’intentarà accelerar el canvi per tal de reduir el termini. Aquest mateix any 2018, es preveu començar la segona fase seguint l’ordre establert  .Es preveu que quan s´hagin canviat el total de lluminàries del Poble, l’Ajuntament es pot estalviar gairebé uns 80.000€ anuals i unes quantes Tones a l’any de CO2.