Tècnic/a per dur a terme el Programa “Fem Ocupació Jove”

23/10/2018

CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ URGENT D’UN/A TÈCNIC/A PER DUR A
TERME EL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES” ADSCRIT/A AL DEPARTAMENT DE
TREBALL

Podeu consultar el document intergre accedint al document adjunt. (Informació addicional)