Què és el projecte PRACTIQ'EU?

26/10/2018

Practiq'EU TLN Mobilcat és un projecte de pràctiques professionals a l'estranger per fomentar l'ocupació de joves.
Cada participant farà pràctiques en empreses del sector que s'adeqüi millor al seu perfil.

Informació addicional