PROGRAMA SEFED - ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADGD0308)

16/10/2018

Convocatòria formació amb compromís de contractació 2018.
Formació subvencionada en un perfil polivalent de gestió administrativa.