Actes Junta de Govern Local 2016

                                               

 Maig                                                           Juny

-Acta Junta de Govern 03/05/2017   -Acta Junta de Govern 14/06/2017

-Acta Junta de Govern 23/05/2017   -Acta Junta de Govern 30/06/2017

-Acta Junta de Govern 31/05/2017

 Juliol                                                        Agost                                                        Setembre

-Acta Junta de Govern 07/072017    -Acta Junta de Govern 09/08/2017    -Acta Junta de Govern 06/09/2017

-Acta Junta de Govern 26/07/2017  -Acta Junta de Govern 23/08/2017    -Acta Junta de Govern 20/09/2017

 Octubre                                                    Novembre                                               Desembre

-Acta Junta de Govern 04/10/2017   -Acta Junta de Govern 03/11/2017    -Acta Junta de Govern 01/12/2017

-Acta Junta de Govern 17/10/2017    -Acta Junta de Govern 11/11/2017    -Acta Junta de Govern 0712/2017

-Acta Junta de Govern 27/10/2017   -Acta Junta de Govern 17/11/2017    -Acta Junta de Govern 15/12/2017

                                                              -Acta Junta de Govern 24/11/2017    -Acta Junta de Govern 22/12/2017

                                                                                                                              -Acta Junta de Govern 29/12/2017