Talls intermitents d'aigua al c/Tarragonés

CASSA

Djous 13 de Desembre, es procedirà la interrupció de talls intermitents al subministrament de 9:00 a 17:00 hores al PI Molí d’en Serra.

Els carrer afectat:
• Carrer Tarragonès
El motiu d'aquest tall són les connexions a la nova canonada.