CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DATA 29.06.2021

Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a dur a terme al Monestir de Santa Oliva el dimarts 29 de juny de 2021 a les 20:00 hores en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria,