23/11/2018 Restabliment servei d'aigua a Sant Jordi - Prolongació d'obres a Camí dels Molins

Restaurat el subministrament d'aigua a Sant Jordi.
Prolongació de les obres pel subministrament d'aigua a Camí dels Molins.
Degut a la gravetat de l'avería es procedirà a l'arranjament provisional d'urgencia per poder restablir el servei abans de les 16h

NOTA: Podeu tenir tots els avisos que afectin als serveis directament al movil amb l'app "e Bando"