SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES – EXERCICI 2023

OBJECTE:
Línia 2 - Personal de socorrisme a les piscines municipals:
- Socorrista piscina municipal.
IMPORT SUBVENCIÓ:
Línia 2 - Personal de socorrisme a les piscines municipals: 8.443€