SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA UNITAT DE CULTURA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA UNITAT DE CULTURA

ACTIVITATS CULTURALS I/O D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR
Pressupost elegible: 30.719,23€
Pressupost mínim a executar: 30.719,23€
% concedit: 65%
Import concedit: 19.967,50€