SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017

Diputació de Tarragona

PROGRAMA D’INVERSIONS.
OBJECTE: Obres de reforma de la urbanització de l’Avinguda Verge
del Remei.
IMPORT SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 111.050,47€