SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA EXERCICI 2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

OBJECTE SUBVENCIÓ:
- Línia 4 – Obres d’adequació de les àrees d’emergència:
Import concedit: 10.000€

- Línia 2 – Millora enllumenat públic:
Import concedit 34.408,50€