Retribucions càrrec electes

 

                                              Retribucions Equip de Govern 2017

 

Grup Jornada Nom Càrrec Sou net Mensual (14 Pagues) Sou Brut Mensual Sou Brut Anual Cost Total Ajuntament amb Seg Social
PSC Nòmina al 80% de jornada Cristina Carreras Alcaldessa 1.010,46€ 1.114,62€ 15.604,62€ 21.408,88€
PSC Nòmina al 100% de jornada Christian Martínez 2n tinent d’alcalde 1.200,69€ 1.460,59€ 20.448,28€ 28.046,78€
PSC Nòmina al 100% de jornada Maria Jesus Muñoz Reg. Gent Gran, Sanitat i Serveis 1.229,92€ 1.515,31€ 21.214,38€ 29.094,52€
ERC Dietes x Assitències Pep carreras 1r tinent d’alcalde   491,43€(14p) o 573€(12p)  612€ (14p) o 712€(12p) Aprox. 8.600,00€ 8.600,00€
ERC Dietes x Assitències Albert Bolet 3r tinent d’alcalde 491,43€(14p) o 573€(12p)  612€ (14p) o 712€(12p) Aprox. 8.600,00€ 8.600,00€
ERC Nòmina al 30% de jornada Monica Mayor Reg. Medi Ambient, Mobilitat, Cultura,etc. 481,80€  614,28€ 8.686,00€ 11.951,78€