Associació Veus de Dones Santa Oliva

28/10/2019

donessantaoliva@gmail.com

VD és una associació de dones que vol:


Promoure la participació de la dona a la vida social, cultural i professional, impulsant mesures d'acció positiva.


Promoure l'igualtat d'oportunitats entre homes i dones em totes les seves vessants.


Promoure campanyes de sensibilització de les dones vers els seus drets.


Proporcionar a les dones un espai de llibertat i diàleg.


I per aquest motiu, realitza varies activitats de tipus cultural, civil, social i esportiu, xerrades i conferències entre d'altres.