CatSalut. Servei Català de la Salut. Interoperabilitat estatal en Recepta Electrònica.

16/07/2018

Possibilita la dispensació a una altra Comunitat Autònoma d'una prescripció electrònica feta a Catalunya a pacients CatSalut.