Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal

El Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Santa Oliva va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en data 22 de juny del 2005.

Per més informació consulteu el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

 

Documents del POUM

 • Normativa 
   pdf  Arxiu PDF (369,17 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • Memòria, agenda i evaluació econòmica 
   pdf  Arxiu PDF (431,32 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • Memòria Social 
   pdf  Arxiu PDF (69,49 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • Informe ambiental 
   pdf  Arxiu PDF (7,71 Mb) - Data de publicació: 21.03.07

Plànols d'informació POUM

 • 9803U-PR-I01 
   pdf  Arxiu PDF (6,63 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I02a 
   pdf  Arxiu PDF (520,07 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I02b 
   pdf  Arxiu PDF (1,29 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I02c 
   pdf  Arxiu PDF (1,95 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I03a 
   pdf  Arxiu PDF (1,10 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I03b 
   pdf  Arxiu PDF (1,09 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I03c 
   pdf  Arxiu PDF (1,34 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I04a 
   pdf  Arxiu PDF (609,11 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I04b 
   pdf  Arxiu PDF (1,43 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I04c 
   pdf  Arxiu PDF (2,13 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05b 
   pdf  Arxiu PDF (288,08 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05d 
   pdf  Arxiu PDF (277,75 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05f 
   pdf  Arxiu PDF (978,79 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05g 
   pdf  Arxiu PDF (496,09 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05h 
   pdf  Arxiu PDF (1,25 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05i 
   pdf  Arxiu PDF (485,59 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05k 
   pdf  Arxiu PDF (1,14 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05l 
   pdf  Arxiu PDF (434,68 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I05m 
   pdf  Arxiu PDF (516,62 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I06a 
   pdf  Arxiu PDF (523,82 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I06b 
   pdf  Arxiu PDF (1,23 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I06c 
   pdf  Arxiu PDF (1,83 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I07a 
   pdf  Arxiu PDF (551,39 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I07b 
   pdf  Arxiu PDF (1,45 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-I07c 
   pdf  Arxiu PDF (2,16 Mb) - Data de publicació: 21.03.07

 

Plànols d'ordenació POUM

 • 9803U-PR-01b 
   pdf  Arxiu PDF (1,28 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-01c 
   pdf  Arxiu PDF (1,92 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-02a 
   pdf  Arxiu PDF (700,41 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-02b 
   pdf  Arxiu PDF (1,57 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-02c 
   pdf  Arxiu PDF (2,39 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03a 
   pdf  Arxiu PDF (215,66 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03b 
   pdf  Arxiu PDF (310,43 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03d 
   pdf  Arxiu PDF (292,87 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03e 
   pdf  Arxiu PDF (403,65 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-06 
   pdf  Arxiu PDF (358,24 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-07 
   pdf  Arxiu PDF (394,17 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-08 
   pdf  Arxiu PDF (393,48 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-09 
   pdf  Arxiu PDF (258,35 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-10 
   pdf  Arxiu PDF (339,23 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-11 
   pdf  Arxiu PDF (305,56 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-12 
   pdf  Arxiu PDF (389,15 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-13 
   pdf  Arxiu PDF (251,48 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03F-14 
   pdf  Arxiu PDF (211,03 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03f 
   pdf  Arxiu PDF (1,09 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03G-01 
   pdf  Arxiu PDF (313,78 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03G-05 
   pdf  Arxiu PDF (413,50 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03g 
   pdf  Arxiu PDF (533,35 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03h 
   pdf  Arxiu PDF (1,30 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03i 
   pdf  Arxiu PDF (505,57 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03k 
   pdf  Arxiu PDF (1,22 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03l 
   pdf  Arxiu PDF (509,63 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-03m 
   pdf  Arxiu PDF (545,81 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-04a 
   pdf  Arxiu PDF (586,08 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-04b 
   pdf  Arxiu PDF (1,42 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-04c 
   pdf  Arxiu PDF (2,14 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-05a 
   pdf  Arxiu PDF (563,47 Kb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-05b 
   pdf  Arxiu PDF (1,35 Mb) - Data de publicació: 21.03.07
 • 9803U-PR-05c 
   pdf  Arxiu PDF (2,01 Mb) - Data de publicació: 21.03.07

PLA PARCIAL

 

Informació addicional