Expedient número: 736/2016

14/12/2018
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA / ANUNCI

Acte: Aprovació de la imposició i ordenació de contribucions especials, per al finançament de la execució de l’obra d’ampliació i millora de la xarxa contra incendis dels Polígons Industrials de Santa Oliva.