SUBVENCIÓ PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ: FIRA DE L’OLIVERA

05/02/2019
Economia, Hisenda i Promoció Econòmica

PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR, I NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Import subvenció: 1.666,51 €

Informació addicional