Subvenció PEXI 2018

11/03/2019
NOVES TECNOLOGIES

Objecte: programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Import: 24.581.05,-€