Subvenció per inversions en equipaments, edificis singulars, patrimonials i de valor cultural 2018.

11/03/2019

Objecte: Millora accés Local Cultural.
Import subvenció: 5.000,-€