Subvenció per finançament interessos préstecs 2018.

11/03/2019
HISENDA

Objecte: interessos préstecs 2018
Import subvenció: 7.000,-€