SUBVENCIÓ MILLORA INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT CONSULTORIS MÈDICS 2019

25/02/2020
ÀREA DE DRETS SOCIALS -Sanitat

OBJECTE: Desfibril·lador per al Centre Cívic Sant Jordi.
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.947,07€