SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ II FIRA DE L’OLIVERA

20/12/2019
ÀREA D'ACTIVITATS I PROMOCIÓ CULTURAL

Activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona . Any 2019.