SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM ) DE L’ANY 2018.

07/01/2020
ÀREA DE PATRIMONI LOCAL I TERRITORIAL

OBJECTE: ACTUACIONS D’ASFALT DELS CARRERS DE SANTA OLIVA FASE II.
IMPORT SUBVENCIÓ: 84.384,65€