SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) ANY 2018

13/12/2019
ÀREA DE PATRIMONILOCAL I TERRITORIAL

OBJECTE: OBRA DE REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL
FASE I.
IMPORT SUBVENCIÓ: 65.901,35€