Subvenció de caràcter excepcional 2018.

11/03/2019
SERVEIS

Objecte: reposició cablejat enllumenat Pol. Ind. l'Albornar.
Import subvenció: 30.000,-€