16/07/2018

SEPAREM BÉ ELS RESIDUS AL BAIX PENEDÈS

Envasos de vidre
Paper i cartró
Envasos lleugers
Matèria orgànica
Rebuig
Servei de recollida de mobles