20/11/2017

“ DECRET CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 23/11/2017 SESSIÓ 05/2017 (EXP. NÚM.: 2066/2017)

1.- Exp. núm.: 2087/17 Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones.
2.- Exp. núm.: 2013/17 Sorteig dels membres de les taules electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel proper dia 21.12.2017.