Mobilitat

Totes els temes de mobilitat i accessibilitat local.
Regidoria compartida amb Ma Jesús Muñoz

INFORMACIÓ BÀSICA DE L’ÀREÀ