Actes JGL 2017

                               

Gener                                                           Febrer                                                        Març

 - Acta Junta de Govern 12/01/2017     - Acta Junta de Govern 02/02/2017     - Acta Junta de Govern 03/03/2017

- Acta Junta de Govern 19/01/2017     - Acta Junta de Govern 09/02/2017     - Acta Junta de Govern 09/03/2017

- Acta Junta de Govern 26/01/2017     - Acta Junta de Govern 16/02/2017     - Acta Junta de Govern 16/03/2017

                                                                 - Acta Junta de Govern 23/02/2017     - Acta Junta de Govern 23/03/2017

                                                                                                                                  - Acta Junta de Govern 30/03/2017

Abril                                                            Maig                                                           Juny

- Acta Junta de Govern 06/04/2017     - Acta Junta de Govern 04/05/2017     - Acta Junta de Govern 01/06/2017

- Acta Junta de Govern 13/04/2017     - Acta Junta de Govern 11/05/2017       - Acta Junta de Govern 08/06/2017

- Acta Junta de Govern 20/04/2017     - Acta Junta de Govern 18/05/2014      - Acta Junta de Govern 14/06/2017

- Acta Junta de Govern 27/04/2017     - Acta Junta de Govern 25/05/2017       - Acta Junta de Govern 22/06/2017

                                                                                                                                   - Acta Junta de Govern 29/06/2017