Canvis en el Programa de Festa Major pel dia 2 i 3 de Setembre